Kontakt

Roller och uppdrag

Om du behöver komma i kontakt med någon av dessa så kontakta styrelsen, de vet vilka som innehar vilken position och har kontaktuppgifter till alla.

 

Styrelsen

Du kan nå styrelsen för Laggarbo Fritidsområdes Samfällighet via styrelsenlaggarbo@gmail.com

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • 2-4 Ledamöten

 

Revisorer

 • Revisor
 • 1-2 Revisorssuppleanter

 

Valberedning

 • Sammankallande ledamot
 • 1-2 Ledamöten

 

Områdesansvariga

Laggarbo är uppdelat i fyra områden. Tillsatta personer ansvarar bland annat för trädfällning och att skogsstrategin efterlevs.
 • Strandstigen / Södra Mårdstigen
 • Södra Rådjursstigen
 • Sjöstigen
 • Södra Älgstigen / Södra Harstigen

 

Bryggansvariga

Föreningen har tre bryggor som är avsedda för bad och båtar. Tillsatta personer ansvarar för att bryggorna är i gott skicka och samordnar eventuella reparationer.

 • Södra brygga
 • Mittenbryggan
 • Norra bryggan

 

Badplatsansvarig

Föreningens badplats består dels av en strand men också en badbrygga och flytbrygga. Här ligger också föreningens räddningsbåt. Stranden är privat och bara till för boende i Laggarbo och dess gäster. Tillsatt person är kontaktperson och ansvarar för strand och bryggor är i gott skick, och att gäster trivs (och gäss inte trivs).

 • Badstranden

 

Vattenasvariga

Föreningen äger dels ett pumphus och dels det vattenledningssystem som leder fram vattnet till tomtgräns. Tillsatta personer håller koll på läckor, förbrukning och reparationer och ser till att systemet fungerar.

 • Pumphus
 • Vattenledningssystem

 

Materialansvarig

Föreningen äger både gräsklippare, fyrhjuling, släp och flertalet röjmaskiner som alla behöver underhåll. Materialansvarig ser till att allt fungerar och är gott skick.

 

Kontaktperson Sveaskog

Sveaskog äger det mesta av skogen som omger Laggarbo Fritidsområde. Kontaktpersonen är föreningens kommunikationskanal vid eventuella frågor.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.