Frågor & Svar

Viktiga datum

När är arbetsdagarna?

Laggarbo SMF har två gemensamma arbetsdagar varje år.

Den första är tredje lördagen i juni. Den andra är första lördagen i september.

Samling brukar vara kl. 9:00 vid dansbanan. Mer information kommer när det närmar sig på anslagstavlorna, mail och i Facebookgruppen.

När hålls Blomstervandringen?

Varje år brukar det genomföras en blomstervandring som hålls i privat regi. Håll utkik på vår Facebookgrupp för aktuell information.

När hålls årstämman?

Årsstämman brukar hållas sista lördagen i juni alternativ första lördagen i juli mellan kl 9:00-11:00. Vi brukar hålla till i Galleri Astleys lokaler i Uttersberg.

Kallelse om aktuell tid går ut till samtliga medlemmar enligt bestämmelser i stadgarna.

Vad händer på Midsommar?

Tillsammans anordnar vi ett traditionsenligt midsommarfirande.

Samling kl 9:00 på morgonen för att plockar blommor och klä midsommarstången. Festligheterna börjar kl 15:00 med att vi reser stången varefter blir det dans, tipspromenad och 5-kamp. Ta gärna med en picknick-korg med fika.

På årstämman varje år utses en ansvarig för midommarfirandet.

Avlopp

Vem ansvarar för avloppen?

Du som husägare ansvarar sjölv för ditt avlopp.

Var beställer jag slamsugning?

Slamsugning av brunn samt tömning av sluten tank(septitank) beställs på vafabmiljo.se

Bryggor & båtar

Finns det mycket grund i sjön?

Det finns väldigt få ställen att göra grundstötningar i Nedre Vättern. Det enda stället man ska vara lite försiktig på är en bit upp i kanalen mot innan bron mot Uttersberg. Undvik vid lågvatten om du inte vet var stenarna ligger.

Var lägger man bäst i sin båt?

Det finns en ramp vid Mellanbryggan som klarar mindre roddbåtar. Det brukar samordnas varje år att man hjälps åt att lägga i och ta upp båtarna. Vanligtvis annonseras det via facebookgruppen.

Annars är det bäst att lägga i större båtar via båtklubbens ramp inne i Skinnskatteberg. För att använda den ska man vara medlem i båtklubben. Det finns också en naturlig iläggningsplats straxt innan man kommer in i Skinnskatteberg för mindre båtar.

Hur gör man för att få en båtplats?

Det finns oftast båtplats att få vid bryggorna. Prata med respektive bryggansvarig om du vill ha en båtplats.

Varje båtägare köper och ansvarar för sin egen boj och förtöjning mot bryggan.

Hur fungerar det med bryggorna?

Samfälligheten har fyra bryggor. Södra, Mellan och Norra bryggorna är kombinerade båt och badbryggor, medan badbryggan badstranden endast är badbrygga med tillhörande flytbrygga. De gemensamma bryggorna oljas och servas vid de gemensamma arbetsdagarna.

Bastuflotten

Vem äger bastuflotten?

Bastuflotten ägs gemensamt av flera familjer i området.

Hur blir man medlem?

Vem som helst som bor i Laggarbo fritidsommråde får gå med som delägare i Bastuflotten. Prata med nån av de nuvarande medlemmarna så informerar de hur det går till rent praktiskt.

Diverse

Vad är det samfälligheten äger?

Som medlem har du tillgång till våra gemensamma anläggningar som i huvudsak består av interna vägar och stigar, pumpstation och vattenförsörjning av vatten till tomtgräns, båt- och badbryggor, räddningsbåt, redskapsbod, dansbana, grillplats, boulebana, park och skogsmark, ängar samt samt kärl för Restavfall och Kompost. Föreningen äger också redskap coh maskiner för att klippa gräs och sly.

Var och när får man elda?

Räddningstjänsten i Skinnskatteberg informerar att Eldning som ska göras på tomten eller området, ska anmälas, oavsett tid på året, på tele.nr. 021-41 16 11 eller 0222-451 74.
Dessutom ska man alltid meddela sina grannar då eldning betraktas som ett miljöproblem. Om grannarna säger nej får man frakta det man ska elda till återbruket.

Sophantering

När töms behållarna?

Sommarhämtning sker under perioden v.20 – v.40 på fredagar jämn vecka.
Vintertömning sker resten av året

Hur fungerar avfallshanteringen?

Inga förpckningar, tidningar mm ska slångas i Restavfall. Matavfall slängs i kärlen för Matavfall. Använd de bruna påsarna som finns för detta ändåmål.

Avfallshanteringen är en av samfällighetens största utgifter, därför är det viktigt at vi hjälps åt och ser till att bara hushållssopor slängs i de avsedda kärlen.

Läs mer info om hantering matavfall på vafabmiljo.se.

Var är återvinningen av förpackningar?

Förpackningar av glas, metall, plast och papp, samt tidningar skall sorteras och läggas i Kommunens ordinarie containrar. Dessa står mellen Ica Bergshallen och järnvägsspåret

Vatten

Hur fungerar sommar- och vintervatten?

Sammfälligheten äger och driver en pumpstation som tar upp vårt vatten.
Ett stort arbete pågår att stänga ner befintliga sommarvattenledningar och ersätta dessa med vintervatten. Idag är det endast Sjöstigen som har kvar sommarvattenlenningar, då flera fastigheter där saknar indraget vintervatten.

Vintervattenledningar har tidigare varit privata, men föreningen håller på att ta över samtliga ledningar som är framdragna till tomtgräns.

Vägar

No data was found

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.