Vad är det samfälligheten äger?

Som medlem har du tillgång till våra gemensamma anläggningar som i huvudsak består av interna vägar och stigar, pumpstation och vattenförsörjning av vatten till tomtgräns, båt- och badbryggor, räddningsbåt, redskapsbod, dansbana, grillplats, boulebana, park och skogsmark, ängar samt samt kärl för Restavfall och Kompost. Föreningen äger också redskap coh maskiner för att klippa gräs och sly.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.