Hur fungerar sommar- och vintervatten?

Sammfälligheten äger och driver en pumpstation som tar upp vårt vatten.
Ett stort arbete pågår att stänga ner befintliga sommarvattenledningar och ersätta dessa med vintervatten. Idag är det endast Sjöstigen som har kvar sommarvattenlenningar, då flera fastigheter där saknar indraget vintervatten.

Vintervattenledningar har tidigare varit privata, men föreningen håller på att ta över samtliga ledningar som är framdragna till tomtgräns.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.