Hur fungerar det med bryggorna?

Samfälligheten har fyra bryggor. Södra, Mellan och Norra bryggorna är kombinerade båt och badbryggor, medan badbryggan badstranden endast är badbrygga med tillhörande flytbrygga. De gemensamma bryggorna oljas och servas vid de gemensamma arbetsdagarna.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.