Hur fungerar avfallshanteringen?

Inga förpckningar, tidningar mm ska slångas i Restavfall. Matavfall slängs i kärlen för Matavfall. Använd de bruna påsarna som finns för detta ändåmål.

Avfallshanteringen är en av samfällighetens största utgifter, därför är det viktigt at vi hjälps åt och ser till att bara hushållssopor slängs i de avsedda kärlen.

Läs mer info om hantering matavfall på vafabmiljo.se.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.