Finns det mycket grund i sjön?

Det finns väldigt få ställen att göra grundstötningar i Nedre Vättern. Det enda stället man ska vara lite försiktig på är en bit upp i kanalen mot innan bron mot Uttersberg. Undvik vid lågvatten om du inte vet var stenarna ligger.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.